Radboud Oncologiefond
KWF Kanker Bestrijding

Privacy statement

Privacy Statement

Radboud Oncologie Fonds is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van donateurs worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en worden niet aan derden verstrekt. Radboud Oncologie Fonds houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Radboud Oncologie Fonds
Geert Grooteplein Zuid 10, huispost 824
6525 GA Nijmegen

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt Radboud Oncologie Fonds gegevens vast. Radboud Oncologie Fonds gebruikt deze gegevens om haar statutaire taken en haar overige dienstverlening uit te voeren. Bovendien worden de gegevens van donateurs gebruikt om hen te informeren over nieuwe activiteiten van Radboud Oncologie Fonds. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een briefje te sturen naar onderstaand adres. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, of wanneer u ze wilt laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u eveneens onderstaande contactgegevens gebruiken.

Radboud Oncologie Fonds
Postbus 9101, huispost 824
6500 HB Nijmegen

Email: info@radboudoncologiefonds.nl
Website: www.radboudoncologiefonds.nl
Telefoon: 024-3668328
Op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

Wijzigingen

Als u uw bijdrage wilt verhogen, verlagen of beƫindigen dan is een telefoontje voldoende. Radboud Oncologie Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van Radboud Oncologie Fonds op www.radboudoncologiefonds.nl

Suggesties of klachten

Radboud Oncologie Fonds besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de werving. Indien u hierover vragen, suggesties of klachten heeft, kunt u ons bereiken via bovenstaande gegevens.