Radboud Oncologiefond
KWF Kanker Bestrijding

Projectoverzicht

Afgeronde projecten


100%
Projectkosten: € 30.000,-
Nog nodig: € 0,-

Het angiosarcoom (AS) is een zeldzame en zeer agressieve tumor die ontstaat in de cellen van bloedvaten of lymfevaten, en die over het algemeen oudere patiënten treft. De prognose van AS patiënten is slecht; slechts minder dan 30% van de patiënten overleeft vijf jaar na behandeling. Dankzij de donatie van stichting Honderdduizend Keer een Tientje kan verder onderzoek worden gedaan dat leidt tot beter inzicht in de redenen voor de groei van het sarcoom en het ontwikkelen van weerstand tegen chemotherapie.100%
Projectkosten: € 40.680,-
Nog nodig: € 0,-

Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Kanker, dus ook leukemie, ontstaat door een opstapeling van fouten in het DNA van de cel. Onderzoek naar welke fouten in het DNA, de mutaties, aanleiding geven tot een moeilijk behandelbare ziekte is op dit moment in volle gang en er wordt veel vooruitgang geboekt. Deze kennis maakt dat artsen bij de diagnosen van de ziekte al een voorspelling kunnen doen over de kans op een succesvolle behandeling. Maar, voor die patienten voor wie op basis van de mutaties in het DNA van de kankercel een hoog risico op terugkeer van de ziekte wordt voorspeld, zijn er geen alternatieve behandelingen: wij zijn dus in staat om het beloop te voorspellen, maar kunnen er nog niet naar handelen. Dat moet veranderen!


100%
Projectkosten: € 35.199,-
Nog nodig: € 0,-

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen en tweede in kankergerelateerde doodsoorzaken. Er zijn helaas onvoldoende betrouwbare markers om de agressieve tumoren van de langzaam groeiende tumoren te onderscheiden. Onderzoek kan leiden tot minder overbodige prostaatoperaties, maar ook tot een toename van potentieel levensreddende prostaatresecties.


100%
Projectkosten: € 100.800,-
Nog nodig: € 0,-

Patiënten waarbij de blaas wordt verwijderd in verband met blaaskanker, staan voor een moeilijke keuze tussen een stoma of een nieuwe (darm)blaas voor de afvoer van urine. Beide behandelopties hebben voor- en nadelen. Er is geen “beste” behandeling aan te wijzen. Het doel van dit project is om patiënten te ondersteunen bij het maken van een individuele afweging tussen de voor- en nadelen.


100%
Projectkosten: € 90.000,-
Nog nodig: € 0,-

Bij speekselklierkanker wordt de diagnose pas laat gesteld en nieuwe behandelingen die wel in ontwikkeling zijn voor de vaak voorkomende kankersoorten, worden nauwelijks onderzocht of ingezet voor deze zeldzamere kankersoort. Vijf oncologen van het Radboudumc, waaronder Dr. Carla van Herpen, willen een vuist te maken en patiënten met speekselklierkanker een langer en beter leven geven. Helpt u mee?


100%
Projectkosten: € 50.000,-
Nog nodig: € 0,-

Jaarlijks worden er ongeveer 1500 patiënten met nierkanker gediagnosticeerd in Nederland. Studies suggereren dat het toedienen van een antilichaam tegen het eiwit CAIX het verloop van de ziekte gunstig kan beïnvloeden, waarschijnlijk door de interactie van het tumor-gebonden antilichaam met killer cellen.


100%
Projectkosten: € 70.000,-
Nog nodig: € 0,-

Geen kanker is hetzelfde, dat geldt vooral voor Alvleesklierkanker. Met dit onderzoek wil dr. Erik Aarntzen uiteindelijk op basis van een scan kunnen voorspellen hoe het biologische gedrag van de alvleesklierkanker in een specifieke patiënt zal zijn. Op deze wijze kan bepaald worden welke behandeling dan voor die patiënt het meest geschikt is, zonder hiervoor een operatie te hoeven doen. Stichting Bergh in het Zadel heeft medio april 2016 besloten dit onderzoek uit de inkomsten van 2015 te financieren. Wij zijn hen en de ambassadeurs van de stichting heel dankbaar!


100%
Projectkosten: € 100.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2015

Blaaskanker is een veel voorkomende ziekte in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. We zijn hard op zoek naar nieuwe middelen om de blaas te spoelen, andere middelen om de operatie van de blaas mee te ondersteunen of zelfs te vervangen, en de huidige behandelingen te optimaliseren. Dit onderzoek is in 2015 gefinancierd door een anonieme donateur.


100%
Projectkosten: € 332.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2013

Wat als er een middel is dat je leven kan redden, maar dit niet meer beschikbaar is? Prof. dr. Jelle Barentsz keek niet langer toe en kwam in actie! Dankzij donaties van particulieren en bedrijven tijdens het Regenboog Gala is de nano-vloeistof, waarmee uitzaaiingen van 2mm zichtbaar worden, op de markt gekomen. Inmiddeld wordt een kleine groep patiënten met nano-MRI behandeld.


100%
Projectkosten: € 27.000,-
Nog nodig: € 0,-

In Nederland wordt jaarlijks bij 12.700 mensen dikke darmkanker vastgesteld. Per jaar overlijden ruim 5.000 mensen aan deze ziekte. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we niet alleen de zeer pijnlijke en invaliderende klachten voor patiënten met dikke darmkanker voorkomen, maar ook de behandeling effectiever maken.


100%
Projectkosten: € 25.000,-
Nog nodig: € 0,-

Kankerbehandelingen zoals chemotherapie en bestraling kunnen de vruchtbaarheid van kankerpatiënten nadelig beïnvloeden, of zelfs steriliserend werken. Bij volwassen vrouwen kunnen vóór de start van de kankerbehandeling eicellen of embryo’s ingevroren worden, die na genezing van de kanker gebruikt kunnen worden voor het vervullen van een kinderwens. Dit onderzoek heeft als doel een veilig herstel van vruchtbaarheid na een steriliserende kankerbehandeling.


100%
Projectkosten: € 80.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2014 en 2015

Osteosarcoom is een kwaadaardige tumor die ontstaat in bot. Jaarlijks krijgen15 kinderen in Nederland te horen dat ze een osteosarcoom hebben. Helaas overlijdt 30% van deze kinderen. Dit percentage en de wijze van behandeling is de afgelopen 20 jaar nauwelijks veranderd. Daarom is het noodzakelijk dat we DNA-onderzoek doen om tot nieuwe inzichten en nieuwe therapieën te komen.

Het eerste deel van dit onderzoek is in 2014 gefinancierd en het tweede deel in 2015. Onze dank gaat uit naar het bestuur en de donateurs van stichting Loeka en naar actievoerder Noud Dirks.


100%
Projectkosten: € 25.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2014

Het osteosarcoom is de meest voorkomende kwaadaardige bottumor die met name voorkomt bij kinderen en jong volwassenen. Eerder preklinisch onderzoek heeft uitgewezen dat een MEK (eiwit)remmer wel effect heeft, maar nog niet voldoende effectief is om de tumor volledig uit te schakelen. We verwachten dat de combinatie van de MEK remmer met het chemotherapeuticum cisplatine zeer effectief zou kunnen zijn. In dit project willen wij deze combinatie testen. Dit onderzoek is in 2014 gefinancierd door stichting Honderd Duizend Keer een Tientje.


100%
Projectkosten: € 25.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2013

Synovio sarcomen is een zeldzame, maar agressieve wekedelen kanker dat het meeste voor komt bij jongeren en jonge volwassenen tussen de 15 en 40 jaar. Met dit project onderzoeken we of een behandelcombinatie effectiever is dan welke monotherapie dan ook. In 2013 is met de actie ‘Steppin’Forward’ van stichting Bwegen voor Overleven is niet alleen dit project gefinacierd, maar ook een vervolgproject voor jong volwassenen met kanker.


100%
Projectkosten: € 250.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit portfolio 2013

Het doel van het onderzoek is om de rol van fitheid bij de uitkomst van kankertherapie te onderzoeken. In 2013 hebeft een klein aantal Vierdaagse wandelaars en deelnemers aan de Zevenheuvelenloop €2.300 bij elkaar gebracht. Deze financiering is specifiek besteed aan de onderhoudskosten van de benodigde onderzoeksmaterialen.


100%
Projectkosten: € 30.000,-
Nog nodig: € 0,-

Focusproject uit portfolio 2013

Met dit project willen wij binnen 3 jaar de nacontroles van patiënten met een hoofd-hals tumor beter inrichten. Met een donatie van een anoniem vermogensfonds in 2013 is dit focusproject gefinancierd.


100%
Projectkosten: € 5.500,-
Nog nodig: € 0,-

Focusproject uit portfolio 2013

Nieuwe geneesmiddelen die bij diverse tumoren de vorming van nieuwe bloedvaten remmen, hebben als bijwerking diarree. Dit is voor patiënten erg ongemakkelijk en beperkt de kwaliteit van leven. Door onderzoek te doen naar de oorzaak hopen we op termijn voor deze groep patiënten een oplossing te bieden en de bijwerking te voorkomen. Dit project is in 2013 geheel gefinancierd door een anoniem vermogensfonds.


100%
Projectkosten: € 25.000,-
Nog nodig: € 0,-

Focusproject uit portfolio 2013

In dit onderzoek ontwikkelen we een bepalingsmethode waarmee de blootstelling aan de “doelgerichte” antikanker therapiën kan worden vastgesteld en bijgestuurd. Op deze wijze werken we aan meer therapie op maat. In 2013 is een deel van dit onderzoek gefinancierd met donaties van particulieren uit de regio, Het resterend bedrag is noodzakelijk om het laatste deel van het onderzoek uit te voeren.


100%
Projectkosten: € 20.000,-
Nog nodig: € 0,-

Focusproject uit portfolio 2013

Myelodysplastisch syndroom (MDS), ook wel preleukemie genoemd, is een ernstige ziekte van het beenmerg die kan ontaarden in een acute leukemie. In dit onderzoek is een nieuwe techniek getest, de microarray-based genomic profiling, waarmee chromosomen in veel meer detail beoordeeld kunnen worden om vast te stellen of een genetische afwijking aan de ziekte ten grondslag ligt. Dit project is in 2013 gefinancierd met een donatie van een anoniem vermogensfonds.


100%
Projectkosten: € 3.500,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit portfolio 2012/2013

In 2012 is een onderdeel van het onderzoek naar het verbeteren van de effectiviteit van platinumbevattende chemotherapie (Cisplatin, Oxaliplatin en Carboplatin) in combinatie met immuuntherapie mogelijk gemaakt door donateur Danielle van Bakel. Immuuntherapie is een therapievorm waarbij het eigen afweersysteem wordt ingezet om de tumorcellen te vernietigen.


100%
Projectkosten: € 125.000,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2014

Kanker overkomt je. Maar het risico om kanker te krijgen kunnen we zelf meer beïnvloeden dan we denken. Fase 1 van dit project is in 2014 gefinancierd met diverse grote en kleine donaties van particulieren, Rabobank Rijk van Nijmegen en stichting Juzt en NL Coach. Het scheiden van feiten en fabels, en de ontwikkeling van een unieke APP (E‐lifestyle coach) is inmiddels in gang gezet.


100%
Projectkosten: € 10.000,-
Nog nodig: € 0,-

Bij sommige patiënten geven nieuwe bloedtesten afwijkende resultaten die we nog niet volledig begrijpen. Dit moet verder onderzocht worden. Help net als actievoerders Danielle van Bakel en Maurice Leenders mee!


100%
Projectkosten: € 50.000,-
Nog nodig: € 0,-

Ons doel is om eerder te kunnen voorspellen welke patiënten een verhoogd risico hebben om een vulvacarcinoom (schaamlipkanker) te ontwikkelen. We missen nog de vervolgfinanciering om te starten met het tweede deel van het onderzoek. Uw hulp is noodzakelijk!


100%
Projectkosten: € 73.509,-
Nog nodig: € 0,-

Focusproject uit 2014, financiering in 2015

Dankzij Stichting Bergh in het Zadel en actievoerder Noud Dirks (en zijn netwerk) kan er nu een techniek worden ontwikkeld die het mogelijk maakt om een groot aantal genen in een leukemisch beenmerg monster na te kijken. Zo kunnen wij de prognose, en daarmee de behandeling, van leukemie bij kinderen nog verder te verbeteren.


100%
Projectkosten: € 29.205,-
Nog nodig: € 0,-

Project uit 2014

Slechts één op de tien vrouwelijke kankerpatiënten onder de veertig krijgt informatie over mogelijkheden om de vruchtbaarheid te behouden. Dit moet verbeterd worden. Dit onderzoek is in 2014 gefinancierd door Vierdaagse sponsorlopers en sportieve actievoerders gefinancierd.


100%
Projectkosten: € 25.000,-
Nog nodig: € 0,-

We willen kankertherapie beter afstemmen op de verschillen in blootstelling van het geneesmiddel tussen individuele patiënten. Het eerste deel van dit onderzoek is dankzij uw hulp in 2014 gefinancierd. We hebben uw hulp hard nodig om deel 2 uit te voeren.


100%
Projectkosten: € 17.500,-
Nog nodig: € 0,-

Longkanker is de belangrijkste oorzaak van sterfte aan kanker in Nederland. Het bekijken van de luchtwegen moet beter en we willen dit onderzoeken.


100%
Projectkosten: € 18.000,-
Nog nodig: € 0,-

Wij willen graag verder onderzoek doen naar het toevoegen van een anti-malaria middel, chloroquine, aan de behandeling van patiënten met borstkanker.